Kedves Érdeklődők! Az alábbi mentőegységekkel rendelkezünk.

1. MENTŐGÉPKOCSI (korábban KIM kocsi):

Személyzet: szakképesített mentőápoló vagy mentőtechnikus és mentőgépkocsivezető

Beavatkozási kör: a mentőegység vezetője (mentőszakápoló/mentőtechnikus) jogosult különféle, a Rendeletben meghatározott gyógyszerek és mentéstechnikai eszközök használatára, az alapszintű újraélesztésre (BLS), félautomata defibrillátor használatára, betegmonitorizálásra (X-BLS),  2 féle infúziós készítmény, valamint 14 különböző gyógyszer (injekciók, spary, rektális oldat, kúp, tabletta) alkalmazására, az emelt szintű újraélesztés megkezdésére (adrenain inj).

Alkalmazhatóság: mentőgépkocsit alkalmaznak mentésbenőrzött beteg szállításnál, ahol várhatóen orvosi szintű beavatkozásra nem lesz szükség, de szakszemélyzeti megfigyelésre és ellátásra igen. Valamint mozgóőrségekben 300-999 főig, ahol várhatóan orvosi beavatkozásra nem, de szakszemélyzetű szintűre szükség lehet. Pl. kisebb sportendezvények, falunapok, bál, diszkó, stb.

2. MENTŐTISZTI (MENTŐORVOSI) KOCSI
(személykocsi, rohamkocsi felszerelésével, de nem szállít beteget):

 

Személyzet: mentőtiszt (mentőorvos) és mentőtechnikus

Beavatkozási kör: a mentőegység vezetője (mentőtiszt v. mentőorvos) jogosult minden a sürgősségi betegellátásban használt gyógyszer és mentéstechnikai eszköz hazsnálatára, az emelt szintű újraélesztésre, és a professzionális, legmagasabb szintű sörgősségi orvosi betegellátásra.

Alkalmazhatóság: MENTÉS-ben, a legmagasabb professzionális roham kocsi technikai, gyógyszeres és személyi feltételek helyszínre juttatása, a legmagasabb szintű ellátás. Mentőgépkocsival együtt ESET/ROHAM kocsi szintű felszerelés és ellátásra képes.

3. ESETKOCSI

(rohamkocsi felszerelésével, beteget is szállít)

Személyzet: mentőtiszt (mentőorvos) és mentőszakápoló (v.mentőtechnikus) és mentőgépkocsi vezető

Leírása: lásd előbb (mentőorvosi/mentőtiszti kocsi)

Az ESET-kocsi mozgóőrségben 1000 fő feletti rendezvényen KÖTELEZŐ.

SZEMÉLYZET ISMERTETÉSE

1. Mentőszakápoló = egészségügyi szakközépiskolát végzett egészségügyi szakember (52. jelöléssel középfokú, 55. jelöléssel emelt szintű szakképesítés), gyógyszerkompetens.

2. Mentőtechnikus = szakképesített mentőápoló + PÁV-1 megkülönböztető jelzés használatára jogosult, valamint képzett a két személyes emelt szintű betegellátásban, gyógyszerkompetens.

3. Mentőtiszt = mentőorvosi komeptenciával rendelkező, egészségügyi felsőoktatásban mentőtiszti oklevelet (Bsc) vagy ezzel egyenértékü (magyar vagy külföldi) oklevelet szerzett magasan képzett oxyológus szakember (megj: az Országos Mentőszolgálatnál két kompetencia szintet különböztetük meg: "C" kompetens, és "D" kompetens, az utóbbi felel meg a teljes mentőorvosi kompetenciának).

4. Mentőorvos = orvosi diplomát szerzett, legalább 480 óra folyamatos kivonuló szolgálatot teljesített, a kötelező továbbképzésen részt vett orvos vagy sürgősségi orvostan (oxyológia) szakvizsgát tett kivonuló orvos vagy aneszteziológia-intenzív szakvizsgával rendelkező orvos ill. a Rendelet egyéb feltételeinek megfelelő orvos.

5. Mentőgépkocsi vezető = PÁV-1 alkalmassági vizsgával, érettségivel és egy 80 órás alaptanfolyammal rendelkező, a betegellátásban szorosan segédkező személy.

Az egészségügyben dolgozók különböző módon és mértékben tudnak beavatkozni sürgős szükség esetén. 

Az 1997. évi CLIV törvény 125.§ értlemében, "Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó - időponttól és helytől függetlenül - az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell."